Hỗ trợ kỹ thuật

Buổi ra mắt công cụ truyền thông công dân StoryMaker tại Singapore hôm 15/5/2015.

StoryMaker: Công cụ truyền thông mới cho cư dân mạng

Trong nỗ lực hỗ trợ phong trào dân báo, Đảng Việt Tân, Tổ chức Article 19 và Đài Á Châu Tự Do tổ chức buổi ra mắt một công cụ truyền thông mới có tên gọi là StoryMaker.

Xem toàn trang