Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam rời hội trường nghỉ giải lao tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội ngày 25/01/2016.

Mô hình tam trụ hay tứ trụ cho nhiệm kỳ đại hội 13 ĐCSVN?

Nhiệm kỳ Đại hội 12 chứng kiến mô hình "tam trụ" từ công thức "tứ trụ" sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời. Vậy mô hình này có tồn tại trong nhiệm kỳ đại hội 13?

Xem toàn trang