Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam ủng hộ sự tham gia của Mỹ ở Châu Á – TBD

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

ong Phuc la nguoi dai dien cho Dang cho nuoc noi voi len co loi cho VN cho ca HK va vung chua A TBD....nhung se lam Dan anh TC khong vui...neu ong Phuc cung chung so Phan voi nguoi tien nhiem thi DCSVN da bi TC chi phoi manh...neu chuyen do xay ra thi dat nuoc VN dang gap nguy...

01/06/2017 20:12

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

VN can da dang hoa ngoai giao chia chac quyen loi de giu toan ven lanh tho...VN nuoc nho o ben canh anh to xac va xau tinh nen tim cach thoat khoi cai bong khong che va xam lang cang som cang tot ...VN can phai hy sinh to lon de xay dung mot Quoc phong vung manh nhat la hai va khong quan de ran de va bao ve toan ven lanh tho...VN can can dam de co su doc lap dung co le thuoc vao ai...

01/06/2017 20:02

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang