Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Thấy gì từ chiếc kéo trong bụng bệnh nhân 18 năm?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Hai cu dừa :

Thuong thì xa hội ta lam y tá lâu năm trong vùng kháng chiến nay đất nước thanh binh,người y ta có công cách mang được lên làm Bác sĩ!chuyện bệnh nhân sót keo va chết oan la chuyện bình thường...đúng không bà con.

10/01/2017 16:57

    Reply to this comment

Thợ Mổ. nơi gửi Lăng 3 Đồng. :

Thấy sự cẩu thả và khoa học kỹ thuật yếu kém.

10/01/2017 06:54

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang