Tin tức

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM)

Nhiều tập thể, cá nhân tại Vicem bị đề nghị kiểm điểm

Kiểm toán Nhà nước đề nghị Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) kiểm điểm trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân liên quan đến hàng loạt sai phạm.

Xem toàn trang