Hình minh hoạ. Người dân xếp hàng nhận đồ cứu trợ ở Hải Lăng, Quảng Trị hôm 16/10/2020

Lòng bác ái chẳng cần nghị định hay thông tư

Khi ca sĩ Thủy Tiên trong nước kêu gọi và vận động được từ người hâm mộ, người dân hơn cả 100 tỉ đồng để cứu trợ đồng bào miền Trung, Văn phòng Chính phủ đã lập tức có công văn yêu cầu cần "chấn chỉnh hoạt động tổ chức vận động, quyên góp tự nguyện..." theo đúng quy định của nghị định Chính phủ. Liệu tấm lòng người dân cũng bị "nghị định hóa" hay sao?

[Placeholder for HTML fragment: use edit menu to set content]
Xem toàn trang