Nhà báo tự do Nguyễn Văn Hoá tại tòa án Hà Tĩnh hôm 27/11/2017.

Làm thế nào để người hoạt động đối phó với sự ép buộc phải thú tội trên truyền hình?

Nếu quý vị chuẩn bị kỹ cho mình thì việc bắt giữ và chiêu trò bẩn thỉu của công an Việt Nam sẽ không còn tác dụng, và chúng sẽ cân nhắc liệu có thực hiện chiêu trò này nữa không.

[Placeholder for HTML fragment: use edit menu to set content]
Xem toàn trang