Hình minh hoạ. Biểu tình phản đối dự luật Đặc khu ở TP Hồ Chí Minh hôm 10/6/2018

Đại hội 13: Dự luật Đặc khu - chính sách thất bại khi không dựa vào dân

Dự luật Đặc khu được vận dụng không đúng thời điểm, đã trở thành ‘chính sách lỗi thời’. Chính sách này đúng với Trung Quốc 30 năm trước, nhưng áp dụng cho Việt Nam 30 năm sau trong bối cảnh thế giới và trong nước đã hoàn toàn thay đổi đã không thích hợp.

Bloggers

Xem toàn trang