Người dân quận Tseung Kwan O ở Hong Kong xếp hàng để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hội đồng Quận hôm 24 tháng 11,2019

Hong Kong sau bầu cử địa phương

Hôm Chủ Nhật 24 vừa qua, một biến cố được quốc tế gọi là “long trời lở đất” đã xảy ra tại Hong Kong sau sáu tháng biến động. Đó là cuộc bầu cử địa phương tại 18 quận, với kết qua ban đầu là các lực lượng đấu tranh cho dân chủ đã đại thắng và phe thân Bắc Kinh đại bại. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu tiếp về hậu quả của biến cố này.

Xem toàn trang