Trao Đổi Thư Tín

Linh mục Anton Đặng Hữu Nam và những người dân Nghệ An đi kiện Formosa hôm 18/10/2016.

Ai phản động: Dân hay Nhà nước?

Chính quyền tỉnh Nghệ An sau khi tổ chức biểu tình đấu tố Linh mục Đặng Hữu Nam và Linh mục Nguyễn Đình Thục, trong tuần qua còn ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Bạch Hồng Quyền và Hoàng Đức Bình.

Xem toàn trang