Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Hiệu ứng kinh tế của bạo loạn tại Hong Kong

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Sự Thật nơi gửi Trung Quốc :

Ngưòi dân Hồng Kông rất sợ bị đối xử như Tân Cương, Tây tạng.

21/11/2019 04:09

    Reply to this comment

Sự Thật nơi gửi Trung Quốc :

Ngưòi dân Hồng Kông rất sợ bị đối xử như Tân Cương, Tây tạng.

21/11/2019 04:09

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang