Mặn đã xâm nhập vào từng đồng ruộng chính quyền mới bắt đầu xây cống ngăn mặn

“Chờ mưa giải...hạn”

Ngăn nước mặn về không kịp nên cả đồng ruộng lẫn vườn cây ăn trái đều bị ngập mặn, người nông dân trở tay không kịp, đành ngậm ngùi nhìn thành quả lao động của mình trong phút chốc “đổ sông đổ biển”. Ruộng khô nứt, vườn cây rụng lá héo rễ -mùa vụ trắng tay, họ -những người nông dân ĐBSCL phải gồng mình tìm cách sinh nhai, sống tiếp qua đợt hạn, mặn này.

Xem toàn trang