Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu ở Delaware, vào ngày 10/11/2020.

Có khả năng ông Biden tiếp tục chính sách cứng rắn về Biển Đông

Chính sách của Hoa Kỳ về Biển Đông dưới chính quyền ông Biden sẽ mang tính kế tục nhiều hơn là thay đổi.

Xem toàn trang