Ảnh minh họa

Hơn 30 triệu dân nông thôn chưa có nước sạch dể dùng

Còn hơn 30 triệu người dân nông thôn Việt Nam chưa được sử dụng nước đạt quy chuẩn vệ sinh. Báo Nhà nước loan tin hôm 30 tháng 11 năm 2020.

Xem toàn trang