Tất cả các ý kiến của bạn đọc về 3 trong 9 người “đi nhờ” chuyên cơ bỏ trốn ở Hàn Quốc đã về VN

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Nguyễn Thị Ngọc Nhờ nơi gửi Quốc Hội Ha noi Việt nam :

Đi nhờ, có nghĩa là miễn phí á? đi nhờ mà. Tôi thách ai đưa được danh tính mấy người đi nhờ này công khai đấy

26/11/2019 06:09

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang