Tất cả các ý kiến của bạn đọc về 55 người dùng bằng giả của Đại học Đông Đô để làm luận án tiến sĩ

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Lão nông dân nơi gửi Cà mau :

Dễ thôi,côn an côn đồ đâu cần mất thời gian điều tra làm rõ,chỉ cần ra khu tây ba lô Bùi Viện kiếm thằng Mỹ homeless đem nó về đồn nhấm bia rồi mời các vị kia lên cho nó đàm đạo thì lòi ra ngay!!!

28/11/2020 13:27

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang