Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Bị cư dân mạng phản đối Thành Long không đến Việt Nam tham dự sự kiện của Operation Smile

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.viet goc hoa nơi gửi usa :

THANH LONG la 1 thang ngu dan . NHAN DAN HONG KONG tha DOC LAP , TU DO , DAN CHU hon la NO LE cho CSTQ LUC DIA TRUNG HOA VI DAI. TAY CHAY PHIM ANH cua THANH LONG , cac ban VIET NAM OI .

09/11/2019 14:17

    Reply to this comment

viet goc hoa nơi gửi usa :

THANH LONG la 1 thang ngu dan . NHAN DAN HONG KONG tha DOC LAP , TU DO , DAN CHU hon la NO LE cho CSTQ LUC DIA TRUNG HOA VI DAI. TAY CHAY PHIM ANH cua THANH LONG , cac ban VIET NAM OI .

09/11/2019 14:16

    Reply to this comment

viet goc hoa nơi gửi usa :

THANH LONG la 1 thang ngu dan . NHAN DAN HONG KONG tha DOC LAP , TU DO , DAN CHU hon la NO LE cho CSTQ LUC DIA TRUNG HOA VI DAI. TAY CHAY PHIM ANH cua THANH LONG , cac ban VIET NAM OI .

09/11/2019 14:16

    Reply to this comment

viet goc hoa nơi gửi usa :

THANH LONG la 1 thang ngu dan . NHAN DAN HONG KONG tha DOC LAP , TU DO , DAN CHU hon la NO LE cho CSTQ LUC DIA TRUNG HOA VI DAI. TAY CHAY PHIM ANH cua THANH LONG , cac ban VIET NAM OI .

09/11/2019 14:14

    Reply to this comment

BA TRI nơi gửi BẾN TRE :

thằng mặt dày

09/11/2019 04:00

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Rất hoan nghênh! Ít ra dù theo bạo quyền và "chủ cái" đang có quyền thế, TL cũng còn biết không nên lộ diện khi ngưòi đã biết mình "theo voi hít bã mía". 1 điểm!

09/11/2019 00:26

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang