Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Miễn nhiệm Bộ trưởng y tế giữa nhiệm kỳ vì đến tuổi hưu?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Huy ft nơi gửi Usa :

Cong San!!!! Tham Nhung, cho 've huu roi moi bai nhiem ????!!!!!

20/10/2019 13:28

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang