Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Luật sư Trần Vũ Hải được gần 60 luật sư đăng ký bào chữa

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.TNT nơi gửi CHLB Đức :

Chúng nó lấy cớ trốn thuế để bịt miệng luật sư bảo vệ những người bất đồng chính kiến.

08/11/2019 18:04

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang