Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Đường sắt Cát Linh – Hà Đông: muốn vận hành phải mất nửa năm hoặc hơn

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.LỤC VÂN TIÊN :

ĐƯỜNG SẮT CÁT LINH-HÀ DÔNG LÀ MỘT TRƯỜNG HOP95 CHỨNG TỎ NHÀ THẦU TRUNG QUỐC KHINH THƯỜNG VIỆT NAM. CÒN VIỆT NAM THÌ QUÁ YẾU ỚT TRONG DỐI PHÓ VỚ TRUNG QUỐC.HỌ MUỐN LÈO LÁI VN THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC. VÌ SAO? VÌ THAM NHŨNG ĐẦM DÌA CHỨ SAO NỮA...CÔNG TRÌNH NÀY CHỈ CÒN ĐỂ ĐÓ NGẮM CHƠI MÀ THÔI, VẬN HÀNH KHAI THÁC SẼ GÂY THẢM HỌA!

18/10/2019 19:13

    Reply to this comment

Ha Van nơi gửi Hà Nội :

Một dự án vì lợi ích cộng đồng rất lớn nhưng bị lũ vô trách nhiệm, vô lại thao túng kiếm chác gây hậu quả tồi tệ như vậy mà không thấy kẻ nào phải chịu trách nhiệm, bó tay chấm thua với VN !!!

18/10/2019 09:46

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang