Video

Tin nóng RFA ngày 26.03.2020

2020-03-26

Việt Nam dừng mọi hoạt động hội họp, tụ tập trên 20 người. Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường. Bộ Công an đã xử lý hơn 300 trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19

Xem toàn trang