Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home Language Service Subsites viktor-yushchenko-250.jpg

viktor-yushchenko-250.jpg

Tổng thống của Ukraine, Viktor Yushchenko, bị đầu độc bằng dioxin. Hình chụp tại trường đại học Amsterdam năm 2006.
Log in


Forgot your password?
Review Comments
No comments to review